O firmie

Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS.0000277559 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Numer Identyfikacji Podatkowej: 9671257587

Numer REGON: 340272838

Świadectwo Bezpieczeństwa nr 006/UK/17 z dnia 31.01.2017 r.

Bocznica kolejowa

Świadectwo bezpieczeństwa

Regulamin pracy bocznicy

Wyciąg z regulaminu bocznicy Port Handlowy w Ujściu

Regulamin udostępniania bocznicy kolejowej Port Handlowy w Ujściu

Schemat drogowy bocznicy Port Handlowy w Ujściu

Statut bocznicy

Kontakt

Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

Tel.: 7288812867

e-mail: biuro@byfuch.pl